fbpx
Фирмено видео – Ядрено Магнитен Резонанс Пирогов София

Фирмено видео – Ядрено Магнитен Резонанс Пирогов София

Фирмено видео Фирмено видео – Ядрено Магнитен Резонанс Magnetom Avanto 1.5T е първият магнитно-резонансен томограф от този клас апарати в България. През 2010 г. 8 от 10-те най-добри болнични заведения в света извършват изследванията си на Magnetom Avanto....