fbpx

Фирмено видео

Фирмено видео – Ядрено Магнитен Резонанс Magnetom Avanto 1.5T е първият магнитно-резонансен томограф от този клас апарати в България. През 2010 г. 8 от 10-те най-добри болнични заведения в света извършват изследванията си на Magnetom Avanto.

Магнитният резонанс е нов образнодиагностичен метод, не използващ ренгенови лъчи. Образът се получава чрез резонирането на водородните атоми в силно магнитно поле. Полученият по този начин образ позволява много прецизна диагностика на всичките меки тъкани и структори, както и кръвоносни съдове.

Този метод също дава по-добра възможност за изключване на злокачественост на заболяването и приложението му при пациенти, на които е проведена лъчетерапия.

За провеждането на магнитнорезонансната томография не е необходима предварителна подготовка. Изследването е безболезнено и трае обикновено до 20 минути с Ядрено Магнитен Резонанс Magnetom Avanto 1.5T.

Лабораторията М-Тех в болница Пирогов има договор със здравната каса и изследванията се провеждат или безплатно, с талон от здравната каса, или по желание по утвърден ценоразпис.

Campaign by Video Involver – https://www.videoinvolver.com