fbpx


Корпоративно видео
 изработено за вашия сайт. Атрактивно представяне на предлаганите от вас услуги или продукти. Корпоративното видео е  висококачествен аудиовизуален продукт на добра цена. Произвежда се по поръчка и е специално съобразено с дейността ви.

Комфо е българо-датска компания, като основната ни дейност е да помагаме и улесняваме фирмите при използването на Facebook като професионален инструмент. Ние вярваме, че професионалният подход към използването на Facebook създава доверие към фирмата от страна на потребителя, повишава лоялността на клиентите, както и води до повторни продажби и привличане на нови клиенти. Ние помагаме на нашите клиенти да използват Facebook професионално и правим това откакто социалната мрежа навлезе в Дания през 2007 година.

Често ни задават въпроса защо сме изцяло фокусирани върху Facebook. Отговорът е прост – ние вярваме, че като мрежа, Facebook е, и ще продължава да бъде от решаващо значение за развитието на Интернет. Facebook е основният инструмент, даващ на Интернет потребителите лице и влияние – влияние, което непрестанно се „обменя” между бизнес средите, властите и други управленски структури в обществото от една страна и клиентите, служителите, гражданите, към които те носят отговорност от друга.

Развитието на Facebook и тези отношения в обществото създава огромни възможности и предизвикателства за всички участващи страни, затова ние искаме да подпомогнем и допринесем за това развитие, посредством нашия опит и професионализъм.